KNIHA, ILUSTRACE

Pojď si říkat, pojď si hrát, svět kolem je kamarád

Ilustrace a grafická úprava knihy Pojď si říkat, pojď si hrát, svět kolem je kamarád. Kniha "Pojď si říkat, pojď si hrát, svět kolem je kamarád" je souborem básniček a říkadel s veselými obrázky, které mají děti hravou formou naučit například oblékání, dny v týdnu, barvy, prsty na ruce, ale i něco o okolním světě, jež  je oblkopuje. Kniha obsahuje celkem 30 básniček a říkadel a u některých z nich je připojeno také metodické doporučení pro rodiče, ale i pedagogické či výchovné pracovníky.  Autorka Petra Podzimková mi svěřila kompletní úpravu knihy - 30 celostránkových ilustrací , grafickou úpravu i sazbu.

Navrhla jsem menší čtvercový formát knihy příjemný do ruky. Ilustrace jsou vytvářeny jako vektorová počítačová grafika, vše je tištěnou ofsetem. Vytvářet layout a ilustrace k této knize byla opravdu radost!

Fotografie knihy