Fotografie rozložené knihy Květy ptačích cest

KNIHA, ILUSTRACE

Květy ptačích cest

Kniha "Květy ptačích cest" vznikla jako autorská kniha na motivy tří nádherných a hlubokých básní Bohuslava Reynka. Reynek sám vytvářel skvostné suché jehly a lepty, které jsou ikonicky známé. Při tvoření obrazů k básním jsem chtěla jít zcela jinou cestou, než zmíněnou grafikou. Nekonkurovat nedostižným grafikám Buhuslava Reynka, ale nabídnout můj osobní pohled. Vznikla rozměrná kniha rozložitelná do několikamentrového pásu na sebe navazujících obrazů - ilustrací.

Fotografie hřbetu knihy Květy ptačích cest

Vizuální podoba knihy vznikala kombinovanou technikou - použila jsem kresbu, malbu, vyrývání do omítky, fotografii a následně počítačovou grafiku. Kniha je tištěna digitálně, desky jsou pak potisknuty sítotiskem.

 

Ilustrace k básni Mráz