LOGOTYP, VIZUÁLNÍ STYL

Muzeum Mělník

Při navrhování loga mi šlo o to, aby logo bylo jednoduché, současné a zároveň obsahovalo pozitivní emoci, energii. Mělnické muzeum vnímám jako živou instituci pořádájící širokou paletu rozmanitých akcí pro veřejnost a zároveň jako instituci s dlouholetou tradicí. Při navrhovaní tohoto loga jsem upřednostnila současnost, jednoduchost a emoci. Písmeno m odkazuje ke slovům muzeum a Mělník. Písmeno m má oblé hrany a působí přívětivě. S ním kontrastuje tenký svižně řezaný oblouk, který má vyjadřovat úsměv. M se usmívá, přívětivě vítá návštěvníky. Zároveň oblouky m mohou připomenout hlavní budovu muzea — její podloubí s dvěma oblouky. Červená barva působí zároveň svěže a důstojně.

Druhá varianta loga. Logem v tomto návrhu je písmeno m, které odkazuje ke slovům muzeuma Mělník. Písmeno působí jednoduše a současně, zároveň připomíná budovu muzea — jejípodloubí s dvěma oblouky. Logo má v sobě stabilitu a živost, které podporuje i zvolená
červená barva. Záměrně jsem v logu necharakterizovala muzeum odkazem k hlavním expozicím — vinařství a kočárky, skalní obydlí... Působnost muzea je totiž širší a vzhledem k cílové skupině mi přišlo vhodnější univerzální základní logo bez akcentace konkrétních expozic.