INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA, PROPAGACE VÝSTAVY

Nebuďme slepí

V roce 2019 se v Igy Centru v Českých Budějovicích konala interaktivní výstava Společnosti pro ranou péči. Měla jsem tu čest výstavu graficky zpracovat, vytvořit ilustrace a zároveň zpracovat veškerou propagaci. Vznikly tak plakáty, bannery atp. s motivem neostré hračky -objektu, který mi symbolizoval dětský svět a současně vadu zraku. Zrakové postižení je totiž nejčastější diagnóza dětí, se kterými Společnost pro ranou péči pracuje.

Dále jsem zpracovala grafickou podobu výstavy a velkoplošný komix - Příběh jedné rodiny. Vizuálně atraktivní formou vtahuje návštěvníky do situace, ve které se ocitá rodina po narození dítěte se zrakovým či kombinovaným postižením.

Dítě s hendikepem