PROPAGAČNÍ KAMPAŇ

Jazyková škola Líšeň English

Od roku 2010 do součastnosti vytvářím propagační kampaně pro jazykovou školu Líšeň English. Zobrazené plakáty byly byly určeny pro plakátovací plochy v městské části Brno - Líšeň a byly cílené na zdejší obyvatele. Bylo třeba vymyslet chytlavý jednoduchý slogan a tomu odpovídající grafickou úpravu. Každý rok byl slogan jiný, ale podobného duchu, takže pak bylo na první pohled zřejmé, že jde opět o plakát líšeňské jazykovky. Na tvorbě sloganu spolupracoval Mgr. Petr Matula, vedoucí jazykové školy.

Na tomto plakátu upoutá slogan "anglicky hned." Kdo by nechtěl umět anglicky hned! Při bližším pohledu však zjistíme, že hned a bez práce to nebude, ale v jazykové škole Líšeň English nás skvěle procesem učením jazyka provedou.

Při pohledu na tento plakát jako první zaujmou slova "Kurzy Líšeňštiny". Jelikož je jazyková škola, jejíž kurzy plakát propaguje, nachází v Brně-Líšni, poukázala jsem ve sloganu na typický místní dialekt. Oči obyvatel Líšně přitáhne slogan "Kurzy Líšeňštiny", aby se dozvěděli, že líšeňštinu se učit nebudou, ale mohou se úspěšně učit anglicky, německy a španělsky.

U tohoto plakátu vyvolají podiv slova "Neučte se". Při bližším pohledu pak přečteme celou větu. " Neučte se anglicky v centru, když máte jazykovou školu přímo v Líšni."

V posledních letech se ukázalo jako vhodné změnit styl plakátů pro Líšeň English. Z mých návrhů byl vybrán tento plakát zobrazující Ernesta Hemingwaye. (Jako předlohu jsem použila ikonický Hemingwayův portrét, jehož autorem je Yousuf Karsh.) Portrét má působit svěže a vtipně a nabádá k přečtení v originále. Když budete navštěvovat kurzy angličtiny pořádané jazykovou školou Líšeň English, budete si moci vychutnat čtení knih v originále.